Késő este van, már csak rövid bejegyzésre van időm, ezért választottam témául Ágink aktív szókincsét: vává, mama, papa, ana, m-m. Azzal kiegészítve – kicsit elszomorítva a nagyszülőket – hogy a mama sokszor mást is jelent, mint a nyilvánvaló jelentése, például étel, kérem a …-t, hol van a ….? és még sok megfejtetlen üzenet kódja is ez. A papa pedig a mindennapokban Palkót jelenti.

Megjegyzés: A szűk aktív szókincs ellenére Ági-kommunikáció létezik, sőt! Nem verbális kódok, úgymint mimika, testbeszéd, ruházat, artikulálatlan hangkiadás, sírás, testhelyzetváltás segítségével tökéletesen megérteti magát. Talán ezért sem törekszik szavakkal kifejezni magát.

a


Hozzászólás írása